Informatyczne aspekty relacji między spedytorem i klientem

Marek Wierzbicki

Czytając wywiady czy analizy dotyczace informatyki w najważniejszych firmach spedycyjnych, działających na terenie Polski, można odnieść wrażenie, że rzeczywistość jest bardzo różowa, a klient obsługiwany jest w sposób nie budzacy żadnych zastrzeżeń. Z punktu widzenia osoby, która korzysta z usług kurierskich jednostkowo, czyli powierzając im niewielką liczbę przesyłek, działanie tych firm może wygladać bardzo poprawnie. Jeśli jednak popatrzeć na nie oczami dużego klienta, okulary mogą się okazać niezbyt różowe. Artykuł omawia oczekiwania jak i realizację współpracy między klientem instytucjonalnym, a realizującym zlecenie spedytorem, ze szczególnym naciskiem na współpracę na gruncie informatycznym. Poruszone tematy dotyczą zarówno informatyki stosowanej przez spedytorów widzianej oczami klienta, jak i problemu elektronicznej wymiany danych między nimi. Większość uwag dotyczy wdrożeń, w których uczestniczył autor tego artykułu.

Artykuł przeniesiono na stronę: drukowanie listów przewozowych we własnym systemie WMS