Informatyka w analizie zjawisk ekonomicznych

Marek Wierzbicki

Ceny akcji na giełdzie, kursy walut, ceny obligacji czy metali szlachetnych, inflacja, stopa bezrobocia czy wielkość PKB to tylko niektóre wartości, które mają wielkie znaczenie w prowadzeniu wielu przedsięwzięć ekonomicznych. W zależności od przyszłych, nieznanych cen bądź tendencji firma może osiągnąć wielkie zyski, działać w sposób przeciętny bądź stanąć na krawędzi bankructwa. W dawnych powieściach i filmach fantastycznych komputery osiągały możliwości, które pozwalały na prognozowanie wszystkich tych wartości bez większych problemów. Czy w czasach, gdy komputery są silniejsze niż pamiętny HAL z Odysei kosmicznej, jest to możliwe? Artykuł przedstawia możliwości informatyki w tej dziedzinie.

Artykuł przeniesiony na stronę zastosowania informatyki.